Анета Моянова
международен ръководител на проекти
председател на Управителния съвет

Борислав Иванов
стратегическо развитие

Теодора Митева
информационни технологии

Асен Спасов
компютърни технологии